Wednesday, August 12, 2009

Yamog sa kabuntagon

Yamog sa Kabuntagon
By Genamos_US of Washington, DC, USA.

Ang adlaw nisubang sa katahom ning sayong kabuntagon
Na gilibutan sa nagduka nga puti ug bughaw nga mga panganod
Ang bidlisiw sa haring adlaw nag-aginod sa pagpandong sa lunhawng kabukiran.
Akong nabatyagan ang huyohoy sa bugnawng hangin nga nidagpis sa akong panit
Ug ako gipugos ang akong kaugalingon sa paghanggap sa lab-as nga hangin, nga dala ang kahumot sa mga bulak og tanaman, labi na ang mga alisngaw sa yuta nga bag-ong gibugkal ug gibisbisan sa mga taligsik

Samtang ang mga awit sa kalanggaman nga kansang tingog mao ray akong nadungog.
Akong gipiyong akong mga mata aron ipadayon sa pagpaminaw sa dinago-ok sa mga balod nga nitapya ning akong dung-gan
Nikonsad sa akong hunahuna ang mga panagway sa mga bata nga nagmaya nangaligo ug nagkalingaw naga-dula sa mga bonbon ngadto sa sabakan sa daplin baybayon
Kanindot paminawon ang ilang mga inagiki sa ilang mga katawa nga walay gamayng lama nga suliran sa kinabuhi.

Ug sa laing panid ning akong nagdurilaw nga hunahuna, akong na-aninag ang mga nisarasay nga balud nga nagdali sa paghalok ngadto sa puting baybayon na gikalingawan sa paggukod sa mga bata.
Ug sa akong pagmata akong nabatyagan ang nilabay nga kainit sa adlaw, akong nakita ang abuhon nga payag halayo sa akong panan-aw, nagipandungan sa mga bukton sa dagkong kahoy Nga kansang mga dahon nagmadasigon sa pagsayaw dungan sa pag-oros sa tingog sa hangin og hampas sa mga balod. Ka-anindot paminawon kining talan-awon nga ang kansang palibot napuno sa kamingaw og abunda sa kalinaw nga kansang panagway sa nindot nga kabuntagon lisod kini palabyon

No comments:

Post a Comment