Wednesday, August 12, 2009

Nasagmoyo nga Kagawasan

Nasagmoyo nga Kagawasan
By Genamos_US of Washington-DC, USA

Dili ba nindot paminawon, kung ang tanan tawo gawas-non nga
buhi ning kalibutan, nga walay mansa nga hulga sa pagsuway
Pero sa pagkatinood, kini bunga lamang sa atong mga pangandoy
Kay nasayod ang langit nga kini nahisukwahi sa atong mga damgo og sugo ni Bathala

Ka-anogon sa mga nangbanaw nga dugo sa atong mga katigulangan
Nga kinsang mga Bayani ato lang nahikalimtan

Wala na ba nato madungog ang mga dangoyngoy sa mga pagdumot
Nga kansang kagawasan ila untang makab-ot pero gipugngan kini sa mga kalagot
Nalimot na ba kita, sa mga nindot na pagtulun-an nagibilin ning atong yutang natawhan
Atong gipadayag ang mga tingog sa kagawasan nga kansang kusog og kahakog giguyod sa langyawng mga kamot aron kita padayon lugpitan sa atong katungod

Karon, hain naman kining kagawasan nga ato untang ipadayon
Nakawang lang ning tanan ang atong mga paningkamot nga kansang tingog wala madungog
Nga ang kansang kagahapon napuno sa kalisdanan nga dili buot okayon
Dili ba kini usa ka kina-iya sa tawo na ang subrang gawas-non mosangko sa utlanan sa kahakog
Nga dili nato ikalimod kining tanang pagsulay, sa kanunayng naga-uban sa atong mga kalibog

Mao naba kini ang gituho-an nga binhi sa kagawasan nga gusto natong itisok ning atong dughan
Ayay, pagkasakit palandungon kining tanan, ang nada-ngatan ning atong minahal na yutang natawhang kay sa kagawasan gihikawan
Wala ba nato nakita ning atong mga mata, nga atong gitugotan ang mga adunahan nga musolbong sa pagkadatu gumikan sa mga panglimbong, panglupig og kahakog sa gahum
Ug ang mga kabus ug timawa nga kansang nagpadayon, pagkuyanap ning kinabuhi
nahisama sa mga gapnod nagi-anod-anod sa dagat sa dakong kalisod

Igo naba kini, ang atong nakab-ot nga kagawasan nga kita gibuhi-an sa mga langyawng mga kamot
Nga kansang nangumbitay nga kagawasan wala pa mahinog kay atong gipogos sa pagpu-po
Wala ba kita gilamat lamang, sa atong kaugalingon nga pagtu-o
Nga kita mobarog gawasnon, taliwala ning kalisdanan
Ug wala ba kaha kita gigapos sa atong mga kamot kining atong kaugalingon nga mga kadugo
Nga susama sa mga langyaw na igo ra kanato nagpahimolos

Ug sa walay pu-as ning akong kabalaka, ako naga-hilak og naga-ampo ngadto sa langit na kining dughan ko napuno sa kasobo pulihan kini sa gugma kung kalipay
Bisan pa kining akong nag-alindasay na kasingkasing gilunopan sa mga balud sa kasagmoyo
Akong ipa-dayon sa pagsinggit pina-agi ning sinulat kung balak para kaninyong tanan akong ipa-ambit
Ang pagpakahilum dili kini maoy tubag na makatabang aron magkab-ot kining idlas na kagawasan sa hingpit na katumanan
Kon dili, ang inyong walay usik na pagpakabana nga maoy akong bugtong suka-ranan sa akong himaya
Kay ang tinood na dalan sa kagawasan naggikan kini sa atong tagsa-tagsa ka mga dughan

1 comment:

  1. Pag kaanindot si balak nimo dong genamos, akong balakon ang usa ani sa radyo dyrf...he he he he.

    regards,

    erlijn

    ReplyDelete