Friday, August 14, 2009

Ang Bakak sa Gugma

Ang bakak sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC

Di ba kitang tanan mga bakakon, kay ang kamatuoran sa kagahapon kay mahimo man kining bakak sa karon. Samtang kining mga suwat nahipatik og nahilagda. Mao sab kining atong kinabuhi nahisulat man sa kamatuoran.

Kung ang gugma nga atong gibati karon tuiga sa atong mga higala, diba lahi man ang gugmang nga atong gibati niadtong niaging tuig. Kung dili man kini tinood, daw usa kini ka bakak. Bisag pag atong itisok sa atong galamhan nga kining atong buhing gugma kanunayng nagapitik.
Pero sa takna kini guroyon sa iyang kakapoy mahimo sab kining maluya.

Dili nato matagna og malimod ang mga dagway sa kamatuoran ning nagalakaw nga panahon. Madungagan og makuha-an man kining atong pagbati dili nga gyud mahibalik ang kamot sa mga ni-aging adlaw. Bisag pag pugson pa nato ang atong kasingkasing sa pagpugong sa dagway sa kausaban aron kining pagbati sa kanunayng lab-as og walay paglubad. Ang tanan ning kalibutan may utlanan og may kinutuban. Dili gyud kini mapugngan kay sa kausaban kanunayng hilabtan.

Sud-onga kanang pagsubang sa haring adlaw sa sayong kabuntagon nga kansang naglatagaw sa kasidlak og sa paglagbas ni-ining animo sa kilom-kilom nga gihabulan sa kangitngit ang aping sa kahaponon, nananghupaw ang adlaw, inanay sa pagkanaug aron sa paghatag og dakong pasigarbo sa kagabhion na kansang kabitu-onan og ang buwan nagahari sa kalangitan. Mao sab kini ang dagway sa kinabuhi naga-usab og naga-tuyok. Walay permanente kon dili ka-usaban sa tanan.

Mao sab kini ang atong gugmang gibati nahisama sa usa ka salapi naga-usab ang balor pero naay bili. Samtang ang mga bulak sa tanaman, mangalawos ug mangalarag pero sa paglabay sa mga adlaw mahimo kining mamowak pag-usab og mahimong usa ka putot. Pero kung unsa pa man ang dangatan sa atong gugma nga walay kasigurohan. Kay ang bakak sa gugma mao man ang dagway sa kausaban.

No comments:

Post a Comment