Thursday, August 13, 2009

Hingpit sa akong mga mata

Hingpit sa akong mga mata
by Genamos_US of washington, DC

Ikaw ang akong bugtong gipangadoy ning akong dughan,
Nga ang langit maoy bugtong saksi, sa walay utlanan nga pagbati.
Walay laing babaye ning ibabaw sa kalibutan ang nagpukaw ni ining
nakatagpilaw nga kasingkasing.
Akong pangayo-on kanang imong kasingkasing ug iholip kanako kining akong dughan
Aron mo ako mahisabtan ni akong kalibutan

Dawata kini sa walay pagduha-duha kining akong gugma nga napuno sa paghigugma
Akong nabasa sa imong mga mata nga ikaw gisapwang sa kasob-anan.
Buhi-i kanang mapait nga gakahapon og ayaw hatagi pagtagad ni-anang anino sa pakyas mong kalipay.

Kadtong lawum nga samad nga gibilin sa maluibon mong kagahapon bisag pa kini mahimong usa ka uwat nga kansang ni badlis sa imong kasingkasing. Dili kana mahanaw bisag kanu-a pa man. kay kana nahilagda sa kamot sa kinabuhi
Hikalimti kanang tanan, kay ako andam modawat kanimo bisag kanus-a pa man.

Akong ipasalig kanang imong mga dungoyngoy, ako kanang hulipan sa kalipay og katawa.
Kining tanan, akong gihalad sa langit nga kining tiunay kong pag-ampo sa karon og unya kining tim-os kung gugma dili mo hikawan

Malitok ko man ang tanang mga tam-is nga mga pulong para lang ikaw akong ma-angkon
Walay sukod ang akong pagbati ko kanimo, inday.
Nga akong isa-ad ngadto sa langit kining akong gugma nga walay paglubad.
Bisan wala nako ni ining kinabuhi kay sa kamot sa kamatayon ako gipili
Ako kanunayng nagauban kanimo bisan pa wala nako sa imong kiliran.

Ug sa kataposan sa tumoy ning kabalaka kining akong sinulat kung balak.
Akong ipahinongod kanimo lamang. Kay ikaw ang akong bulawanong kagahapon. Ang akong gipangandoy na ugma. Ug ikaw ang akong karon nga nagdala og himaya.

No comments:

Post a Comment