Wednesday, August 12, 2009

Akong Higala akong hinigugma

Akong Higala akong Hinigugma
By Genamos_US of Washington, DC

Naay panahon na kita masulob-on.
Naay sab panahon na kita gisapwang sa kagul-anan.
Pero sa takna na ikaw akong makita, ikaw ang akong bugtong himaya
Og kining nagahasol na kabalaka, dali ra kining mahanaw sa akong huna-huna
kay sa imong tam-is na pahiyom kay kini pulihan

Dili matokib kining pagbati na nisangko didto sa hawanan sa akong kasingkasing.
Kay Ikaw ang akong kahayag sa ning sayong kabuntagon.
Ug ikaw sab ang silaw sa mga bituon ning kangitngit sa kagabhion.
Ikaw ang bul-og sa mga balod na nagdala kanako didto sa babayon sa gugma.
Ug Ikaw sab ang bugnawng hangin ang migakos kanako sa akong pag-inusara.
Ang imong mga katawa daw usa ka awit sa mga kalanggaman
Ug ang imong katahom daw usa ka haring bangaw na nibadlis didto
Sa langit.

No comments:

Post a Comment