Wednesday, August 12, 2009

Gugma

Gugma
By Genamos_US of Washington DC,USA

Ang tinood na gugma bala-anon og walay utlanan.
Na naglagiting sa kainit ning atong dughan.
Walay maka-ugdaw sa nagdila-ab na kahayag
O kaha makausab sa mga tunob sa kapalaran
Bisan pa kini gihampas sa mga balod sa kalisdanan

Ang tinood na gugma kahibalo mosangyaw sa mga tam-is na pulong.
Ug andam maminaw sa mga hagawhaw sa pagbati
Nganong atong hikawanan ang atong dughan sapag pa-ambit sa mga pahat ning pagbati
Di ba angay kining bisbisan sa mga pag-amoma aron kini mulambo sumala sa gitugon ni Bathala

Di ba kining Gugma gipanday sa mga kamot sa langit na gikulit ning atong dughan
Dili nato kini pasagdan ang nagdila-ab na pagbati na napalong lamang sa dayon
Kon dili, Ato kinig sugnuran ug mga respeto, pagsalig ug pagsabot inubanan sa hugot na pag-ampo ngadto sa langit

Ug sa laing bahin, atong kining ihikling ang mga tunok sa pagsuway, kasilag, pagdumot og kasakit ngadto sa kainit sa kalayo sa gugma
Kay dinhi ning kalibutan atong itisok ang binhi sa gugma aron kini motorok, molambo, ug magahari sa atong dughan
Walay sukod ang kaanyag sa gugma kung mao kini ang magiya kanato sa paraiso sa kalipay aron kita padayon ibanlas sa kadasig sa pagkigbugtaw ning naglatagaw na kinabuhi

No comments:

Post a Comment