Monday, August 17, 2009

Kahoy ko, Kaugma-on mo

Kahoy ko, Kaugma-on mo
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Sa akong pagdula-dula ning bukid kung gipuy-an dili halayo sa payag kung natawhan
Nga akong nalantawan ang tambok nga panganod giduyan sa sabakan sa lunhawng kabukiran
Samtang ang mga kalanggaman nag-iyahay og pagpasilong sa mga sanga sa abuhon nga kahoy.
Nga kansang mga kaba-kaba padayon nagasayaw ibabaw sa mga bulak nga ilang gipanipa-an.
Pagka-anindot paminawon ang mga taghoy sa kalanggaman nga gawasnon naglupad-lupad ibabaw sa kakahuyan nga kansang bidlisiw sa haring adlaw nag-uhap-uhap sa uluhan sa mga kahoy, nga gihabulan sa mga bagang dahon. Ug samtang ang mga dahong laya padayon sa pagkalagas inubanan sa pagtayhop sa huyohoy nga hangin.
Ug gipadpad padulong sa nagduka nga sapa nga kansang mga awit sa mga kalanggaman og tingog sa dinaga-as nga tubig maoy akong nadungog.

Ug sa akong kakapoy bunga sa akong paglingaw-lingaw nidalikyat ko sa paglingkod aron pag-inum sa balon kung tubig aron tambalan kining akong ka-uhaw.
Samtang akong mga singot padayon nagtabisay inanay kining gitayhopan sa bugnawng og lab-as nga hangin.
Ako nakapanghupaw sa kamingaw sa palibot ilawom ning kahoy nga akong gipasilongan nga ang gakos sa kalinaw padayon naga-uban.
Ug dili hilayo sa akong nahimotangan ang hanay sa mga kahoy nga among gitamom ni Tatay
aron kini makatabang sa pagpugong sa mga dinahili sa bukid ug panagang sa mga buswak sa uwan
Aron kadtong among umahan sa ti-ilan sa bukid dili kini matabunan nga mao ray among gisaligan.

Ug sa akong pagyanghag ngadto sa bakilid, akong nakita ang puno-an sa mangga nga gipurong-purongan sa mga bunga ug gagmayng mga putot
Ka-anindot kining talan-awon kadtong mga kahoy nga gitanom namo ni tatay modako og mahimo kining hingpit nga kahoy
Aron sa ugma damlag, amo kining mapuslan.

Kung wala pa kining mga kahoy nga gitamon sa akong mga katigulangan.
Wala nasay kalambuan moabot ning among kabukiran kay sa ting-usbawan kini gihikawan.
Busa kining kahoy ato gyud kining ampingan ug taga-an dakong bili ning atong dughan.
Kay sa kahoy ko kini gisalig ang akong bugtong kaugma-on og natong tanan.

No comments:

Post a Comment